Мокан ні х…ра не знає, або Зе-ідіоти вже дістали! P. S. Єрмак теж ні х…ра не знає…

   Читайте початок статті.

   Єрмак теж ні х…ра не знає…

   Ось – свідчення. 18 лютого 2021 року веб-сайт «МОСТ» оприлюднив інформацію «Ермак подал на рассмотрение Кабмину кандидатуру губернатора Херсонщины (документ)» (назва даної інформації правильно розкрила суть зазначеного далі звернення Єрмака, бо він, вийшовши за межі своїх повноважень, про що сказано нижче, де-юре і де-факто вказав КМУ, кого він повинен подати, що є порушенням уже цитованої мною угорі частини 4 статті 118 Конституції України), де наведена фотокопія відповідного листа від 17.02.2021 № 02-01/399 Керівника Офісу Президента України А.Єрмака Міністру Кабінету Міністрів України О.М.Немчінову, в якому, зокрема, сказано наступне: «Відповідно до Порядку підготовки пропозицій та попереднього розгляду кандидатур для призначення на посади та звільнення з посад керівників місцевих державних адміністрацій, затвердженого Указом Президента України від 04.08.2006 № 675 (виділено Г. М.), просимо (цікаво, оскільки прохання подано у множині, а ми – це хто? – Г. М.) внести подання щодо Козиря Сергія В’ячеславовича для призначення на посаду голови Херсонської обласної державної адміністрації (ОДА – Г. М.)».

   Ну, що ж, тоді треба проаналізувати зазначений Єрмаком (моя публікація «Зе чи Бо? НаВухоДоносець і Ко!» розповідає про його попередника на посаді) чинний (!) Указ Президента України № 675/2006 «Про підготовку пропозицій та попередній розгляд кандидатур для призначення на посади та звільнення з посад керівників місцевих державних адміністрацій» від 4 серпня 2006 року зі внесеними змінами трьома Указами Президента України відповідно № 1298/2010 від 31 грудня 2010 року, № 2/2018 від 9 січня 2018 року і № 708/2019 від 19 вересня 2019 року.

   Відразу кидається в очі, що в Указі № 675/2006 не має жодного посилання на відповідні статті Конституції України!  Це й не дивно, адже даний Указ ще мав би хоч якесь право на існування, якби була діючою Конституція України чистого зразка 1996 року, але вона вже зазнала стільки змін, що нині Основний Закон України передбачає систему влади у вигляді напівпрезидентської республіки, на чому я вже наголошував вище, а тому Указ Президента України № 675/2006 не відповідає Конституції України, оскільки затверджений ним Порядок підготовки пропозицій та попереднього розгляду кандидатур для призначення на посади та звільнення з посад керівників місцевих державних адміністрацій треба поміняти з точністю до навпаки!

   Докази сказаного? Будь ласка! Цитую цей Порядок: «1. Пропозиції щодо кандидатур для призначення на посади голів районних державних адміністрацій подаються у тижневий строк після відкриття відповідної вакансії Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головами обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій для попереднього розгляду до Офісу Президента України…

   3. Пропозиції щодо кандидатур для призначення на посади голів районних державних адміністрацій попередньо розглядаються в Офісі Президента України…

   Про завершення попереднього розгляду кандидатур для призначення на посади голів районних державних адміністрацій Офіс Президента України доповідає Президентові України, про результати такого розгляду, інформує листом Голову Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голів обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій (а де тут, у зазначених угорі частинах пунктів 1 і 3, КМУ згідно Конституції України? – Г. М.).

   Кандидатури на посади голів районних державних адміністрацій на розгляд Кабінету Міністрів України вносяться в установленому порядку (у якому саме порядку? – Г. М.) в триденний строк з урахуванням результатів їх попереднього розгляду у Офісі Президента України.

   4. Пропозиції щодо кандидатур для призначення на посади голів обласних державних адміністрацій готуються за участю структурного підрозділу Офісу Президента України, до компетенції якого віднесено питання регіональної та кадрової політики… Відповідні пропозиції розглядаються згідно з пунктом 3 цього Порядку.

   Про завершення попереднього розгляду кандидатур для призначення на посади голів обласних державних адміністрацій Офіс Президента України доповідає Президентові України (і де тут також КМУ відповідно до Конституції України? – Г. М.).

   5. Кабінет Міністрів України у двотижневий строк розглядає внесені в установленому порядку (в якому саме порядку? – Г. М.) кандидатури та у разі прийняття позитивного рішення вносить Президентові України подання про призначення на посади голів місцевих державних адміністрацій. В іншому випадку Секретаріат Кабінету Міністрів України у триденний строк інформує Офіс Президента України, а також відповідно Голову Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голів обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, які відповідно до цього Порядку здійснюють підготовку нових пропозицій щодо призначення на посади голів відповідних місцевих державних адміністрацій».

   Але цікаві нюанси на цьому не закінчується… Нижче звертаю на них увагу.

   Діяльність Міністра Кабінету Міністрів України О.М.Немчінова (як і будь-якої іншої людини на цій посаді), до котрого звертається Керівник Офісу Президента України А.Єрмак, врегульована наступними законодавчими актами:

   1) Конституцією України, стаття 114 якої гласить: «До складу Кабінету Міністрів України входять Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр, віце-прем’єр-міністри, міністри (виділено Г. М.)

   …інші члени Кабінету Міністрів України (до їх числа належить і Міністр КМУ – Г. М.) призначаються Верховною Радою України за поданням Прем’єр-міністра України»;

   2) Законом України «Про Кабінет Міністрів України» № 794-VII від 27 лютого 2014 року, в статті 6 «Склад Кабінету Міністрів України та статус його членів» котрого сказано: «1. До складу Кабінету Міністрів України входять Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр України, віце-прем’єр-міністри та міністри (виділено Г. М.) України…

   4. Статус членів Кабінету Міністрів України визначається Конституцією України, цим та іншими законами України.

   5. За поданням Прем’єр-міністра України Верховна Рада України може призначати міністрами осіб, які не очолюють міністерств (Міністр КМУ якраз і відноситься до цієї категорії – Г. М.). До складу Кабінету Міністрів України може бути призначено не більше двох таких міністрів. Положення про відповідних міністрів затверджуються Кабінетом Міністрів України»;

   3) Постановою Верховної Ради України «Про формування складу Кабінету Міністрів України» № 516-IX від 4 березня 2020 року, якою Немчінова Олега Миколайовича призначено на посаду Міністра Кабінету Міністрів України.

   Ну, а чим же врегульована діяльність Керівника ОПУ А.Єрмака чи будь-кого іншого на даній посаді? А врегульована вона лише підзаконними актами – Указами Президента України відповідно № 417/2019 «Питання забезпечення діяльності Президента України» від 20 червня 2019 року, № 436/2019 «Про Положення про Офіс Президента України» від 25 червня 2019 року й № 48/2020 «Про призначення А.Єрмака Керівником Офісу Президента України» від 11 лютого 2020 року (про крайній Указ ідеться в моєму аналітичниму матеріалі «Who  are  you, Mister  чи все ж таки господін Єрмак, або Протоколи нєукраінскіх мудрєцов», котрий розкриває єрмаківське єство).

   Окрім цього, стаття 106 Конституції України твердить: «Президент України:… 28) створює у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, для здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби (виділено Г. М.);

   31)…Президент України не може передавати свої повноваження іншим особам або органам (виділено Г. М.).

   Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження (виділено Г. М.), які є обов'язковими до виконання на території України».

   Таким чином, ОПУ відноситься всього-навсього до категорії «консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби» Президента України, а сам «Президент України не може передавати свої повноваження іншим особам або органам», навіть якщо це й очільник його канцелярії, котру він вирішив назвати ОПУ, а його очільника – Керівником ОПУ: от там в ОПУ Керівник ОПУ хай і ПУкає.

   Прикро, що Андрій Єрмак, закінчивши Інститут міжнародних відносин (ІМВ) Київського національного університету (КНУ) імені Тараса Шевченка, здобувши ступінь магістра із міжнародного приватного права, потім отримавши Сертифікат на право здійснення адвокатської діяльності й тривалий час бувши практикуючим юристом, не поступає, як юрист…

   Так от, виходячи з наведених вище аргументів і беручи до уваги те, що Мокан ні х…ра не знає, очевидним є висновок, що й Єрмак теж ні х…ра не знає, а тому Зе-ідіоти таки вже дістали!

   Але і це ще не все…

   Та для кращого розуміння ситуації треба трішки повернутися назад. Отже, Сергій Козир був призначений заступником голови Херсонської ОДА з питань регіонального розвитку, інфраструктури і екології 5 вересня 2019 року (порядок призначення визначається статтею 10 «Заступники голів місцевих державних адміністрацій» Закону України «Про місцеві державні адміністрації» № 586-XIV від 9 квітня 1999 року, а саме – головою ОДА за погодженням із КМУ: про уряди Зе розказує моя праця «Як цей клієнт на самокаті виявився прем’єром…»? Або від Гончарука – до Шмигаля і, вкупі з брехнею та брехунами, до…»), а 3 грудня 2020 року Зе своїм УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 530/2020 «Про тимчасове виконання обов’язків голови Херсонської обласної державної адміністрації» тимчасово поклав «виконання обов’язків голови Херсонської обласної державної адміністрації на КОЗИРЯ Сергія В’ячеславовича», при чому це тимчасове виконання обов’язків тривало по 1 березня 2021 року, коли Зе видав УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 82/2021 «Про увільнення від тимчасового виконання обов’язків голови Херсонської обласної державної адміністрації», увільнивши «КОЗИРЯ Сергія В’ячеславовича від тимчасового виконання обов’язків голови Херсонської обласної державної адміністрації», й того ж самого дня підписав УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 83/2021 «Про призначення С.Козиря головою Херсонської обласної державної адміністрації». І вручаючи йому службове посвідчення, Зе сказав: «Ви вже проявили себе під час виконання обов’язків голови Херсонської облдержадміністрації. Херсонщина має величезний потенціал для розвитку й головним завданням є втілення в життя всіх цих можливостей» (Офіційне інтернет-представництво Президента України: «Президент призначив Сергія Козиря головою Херсонської ОДА», 1 березня 2021 року).

   І ось тут починається найцікавіше!

   Все той же «МОСТ» у своїх замітках «На Кабмине не рассматривали кандидатуру губернатора Херсонщины» від 24 лютого 2021 року та «Почему Херсонщина до сих пор без губернатора?» від 27 лютого 2021 року (ця друга замітка, зокрема, каже таке: «После назначения Козыря исполняющим обязанности, началась кулуарная борьба за кресло. По нашим данным, в Офисе Президента рассматривали три кандидатуры: одессита Сергея Варченко, донеччанина Сергея Козыря и киевлянина Юрия Соболевского. Двое последних живут и работают в Херсоне… Фаворитом губернаторской гонки называли одессита (ексрегіонала – Г. М.) Варченко (з моєї роботи «Від Революції Гідності до контрреволюції негідників? Від Януковича – до Зе, або Як треба голосувати під час усіх українських виборчих кампаній!»  можна дізнатися про невтішну кадрову Зе-політику – Г. М.), который даже прошел собеседование в Офисе Президента, о чем сообщал МОСТ») стверджує, що в «списке согласованных Кабминов назначений нет кандидатуры на должность главы Херсонской ОГА Сергея Козыря», тобто, іншими словами, відсутнє подання КМУ Президенту України про призначення Козиря головою Херсонської ОДА. Щоби перевірити дану інформацію, я заглянув у Telegram  «МОКАН_Zнає!» й подивився його дописи за 3, 17 і 24 лютого 2021 року, в яких він повідомляв про проведені лише у вказані дні засідання уряду та під час котрих розглядалися кадрові питання, але кандидатуру Сергія Козиря він не згадує, себто Мокан, як Постійний представник Кабінету Міністрів України у Верховній Раді України, ні х…ра  про це не знає! Так само я переглянув усі новини «Урядового порталу» за весь лютий місяць 2021 року й не знайшов ніякого повідомлення про схвалення КМУ  на чолі із Премєр-міністром України Денисом Шмигалем подання Президенту України про призначення Козиря головою Херсонської ОДА!

   Але ж Зе видав УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №  83/2021  «Про призначення С.Козиря головою Херсонської обласної державної адміністрації» від 1 березня 2021 року! А тепер постає питання: де відповідне подання КМУ і коли воно було прийняте, адже без нього УКАЗ  №  83/2021  не повинен був появитися?

   Премєр-міністре України – Зе-можновладцю Денисе Шмигалю, що зі вказаним поданням?

   Ну й на десерт – витримка з повідомлення «В Україні має бути сучасна та безпечна інфраструктура – Президент», оприлюдненого Офіційним інтернет-представництвом Президента України 3 березня 2021 року: «Розвиток інфраструктури та енергетичного сектору обговорили на нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського, у якій взяли участь Керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак, заступники Керівника Офісу Президента Юлія Свириденко та Кирило Тимошенко, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль…». Як бачимо, Зе-канцеляристи, особливо заступники Керівника ОПУ, стоять рангом вище за очільника КМУ: це – вже повна клініка, котра вимагає невідкладного втручання медиків!

   Все оце неподобство уже вкотре демонструє, що Зе-ідіоти дійсно вже дістали!

   P. P. S. Василь Мокан  повідомив: «Сьогодні написав заяву про звільнення з посади Постійного представника Кабміну у Верховній Раді України за власним бажанням.

   З Прем’єр-міністром такий крок взаємно погоджений. Вдячний йому та всьому складу уряду за насичені 13,5 місяців роботи» (Telegram-канал «МОКАН_Zнає!», 29 квітня 2021 року).

   Може таки щось Василь Мокан зрозумів, тому й пішов…

   Але я все ж таки повертаюся до Єрмака. 

   Читайте P. P. Р. S. 

0 коментарів

Тільки зареєстровані та авторизовані користувачі можуть залишати коментарі.
або Зареєструватися. Увійти за допомогою профілю: Facebook або Вконтакте