Про «ватників», дурнів, чистоплюїв і запізнілу реакцію…

   Україна.

   Росія – Московія…

   Російська агресія…

   Московитська війна проти України…

   Російська окупація частини української території – Криму, Севастополя і окремих районів Донецької та Луганської областей…

   Вбивство Московією 10 тисяч українських людей…

   Бажання Росії продовжувати вбивати жителів України…

   Бойові дії українських військовиків на українській землі проти російських окупантів – регулярних військ і різношерстної наймансько — терористичної наволочі та їхніх донбаських поплічників — покидьків – московитських колабораціоністів (сепаратистів, терористів)…

   Українська АТО супроти російської асиметричної (гібридної, в тому числі інформаційної) війни…

   Біда, горе, кров, руїни, сльози, смерть…

   Загрози національній безпеці України з боку Московії…

   Повністю підконтрольні Московському Кремлю російські ЗМІ (в моєму матеріалі «Обережно – агенти Росії!»  вони змальовані), включаючи соціальні мережі, як складова частина цих загроз.

   Щоб краще розібратися з московитськими загрозами, треба добре вивчити відповідне українське законодавство, котре наводиться нижче. Для цього, шановні читачі, налаштуйтеся на вдумливу, тривалу роботу, уважно читаючи все написане, і звертайте погляд на те, що виділено мною в текстах актів законодавства, та на мої примітки до них й до розділу «Фільтрація».

   Починаємо!

                                                Основи національної безпеки України

   Закон України «Про основи національної безпеки України»№ 964-IVвід 19 червня 2003 року вказує (моя публікація «Куди нас ведуть?»  допоможе глибше зрозуміти окремі його нюанси): «Стаття 1. Визначення термінів.

   Наведені в цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

   національна безпека – захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам у сферах… інформаційної безпеки (виділено мною – Г. М.), …захисту інформації (виділено мною – Г. М.)… при виникненні негативних тенденцій до створення потенційних або реальних загроз національним інтересам;

   національні інтереси – життєво важливі матеріальні, інтелектуальні і духовні цінності Українського народу як носія суверенітету і єдиного джерела влади в Україні, визначальні потреби суспільства і держави, реалізація яких гарантує державний суверенітет України та її прогресивний розвиток;

   загрози національній безпеці – наявні та потенційно можливі явища і чинники, що створюють небезпеку життєво важливим національним інтересам України…

   Стаття 2. Правова основа національної безпеки.

   Правову основу у сфері національної безпеки України становлять Конституція, цей та інші закони України (виділено мною – Г. М.)…, а також видані на виконання законів інші нормативно-правові акти.

   Відповідно до цього Закону розробляються і затверджуються Президентом України Стратегія національної безпеки України і Воєнна доктрина України, доктрини, концепції, стратегії і програми (виділено мною – Г. М.), якими визначаються цільові настанови та керівні принципи воєнного будівництва, а також напрями діяльності органів державної влади в конкретній обстановці з метою своєчасного виявлення, відвернення і нейтралізації реальних і потенційних загроз національним інтересам України. Стратегія національної безпеки України і Воєнна доктрина України є документами, обов'язковими для виконання, і основою для розробки конкретних програм за складовими державної політики національної безпеки (виділено мною – Г. М.)...

   Стаття 5. Принципи забезпечення національної безпеки…

   Вибір конкретних засобів і шляхів забезпечення національної безпеки України обумовлюється необхідністю своєчасного вжиття заходів, адекватних характеру і масштабам загроз національним інтересам (виділено мною – Г. М.)

   Стаття 7. Загрози національним інтересам і національній безпеці України.

   На сучасному етапі основними реальними та потенційними загрозами… є:

   у зовнішньополітичній сфері:

   посягання на державний суверенітет України та її територіальну цілісність, територіальні претензії з боку інших держав;

   спроби втручання у внутрішні справи України з боку інших держав (виділено мною – Г. М.); …

   в інформаційній сфері:

   поширення засобами масової інформації культу насильства, жорстокості, порнографії;

   комп'ютерна злочинність та комп'ютерний тероризм; …

   намагання маніпулювати суспільною свідомістю, зокрема, шляхом поширення недостовірної, неповної або упередженої інформації (все це є якраз яскравими характеристиками російських соцмереж, в яких знаходяться сотні антиукраїнських груп – примітка моя).

   Стаття 8. Основні напрями державної політики з питань національної безпеки.

   Основними напрямами державної політики з питань національної безпеки України є: …   

   в інформаційній сфері: …

   забезпечення інформаційного суверенітету України; …

   вжиття комплексних заходів щодо захисту національного інформаційного простору (блокування російських соцмереж саме на це й спрямоване – примітка моя) та протидії монополізації інформаційної сфери України».

                                    Засади внутрішньої і зовнішньої політики України

   Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» № 2411-VIвід 1 липня 2010 року зазначає: «Стаття 2. Основні принципи внутрішньої і зовнішньої політики.

   1. Засади внутрішньої і зовнішньої політики базуються на безумовному додержанні Конституції України…, забезпеченні… захисту її національних інтересів (блокування соцмереж ворожої Росії посилює такий захист – примітка моя)

   2. Внутрішня політика ґрунтується на таких принципах:

   пріоритетність захисту національних інтересів (виділено мною – Г. М.)

   Стаття 6. Засади внутрішньої політики у сфері національної безпеки і оборони.

   1. Основними засадами внутрішньої політики у сфері національної безпеки і оборони є:

   забезпечення життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства і держави, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам у зовнішньополітичній, оборонній…, енергетичній, продовольчій, екологічній та інформаційній сферах (виділено мною – Г. М.)… ».

                                                                      Фільтрація

   А от що я писав ще в липні 2014 року у своїй статті «Фільтрація, або Таких «правоохоронців» – на мило!»: «СБУ має провірити всю мережу кінотеатрів, книговидання і розповсюдження друкованої продукції, всі засоби масової інформації (ЗМІ), електронні також, що діють на нашій території: як вони себе поводили в роки правління бандитського, внутрішньоокупаційного режиму Януковича, під час Революції Гідності на Майдані, після повалення цього режиму, в період окупації Криму Росією та здійснення нею збройної агресії на сході України, які передачі і фільми демонстрували. Якщо будуть встановлені факти колабораціонізму з ворогами української державності, то такі структури та ЗМІ треба закрити, а їхніх співробітників притягнути до відповідальності залежно від ступеню вини. Під негайну перевірку мають потрапити всі соціальні мережі в Україні, між ними і блогові: часто в них можна натрапити на ворожі, антиукраїнські публікації самих жителів України із закликами на підтримку російського вторгнення на нашу землю. Авторів таких «творів» треба виловлювати і притягати до кримінальної відповідальності.

   Українським громадянам, які бачать свою Батьківщину незалежною, європейською країною, необхідно порвати з усіма російськими соцмережами. Про небезпеку подальшого користування ними навіть СБУ вже заявила. Мало того, що всі ці мережі знаходяться під ковпаком ФСБ Росії, так зараз Росія запровадила справжнє чекістське законодавство, після чого всі персональні дані користувачів стануть відомі московським спецслужбам. Вам потрібне подібне «щастя»?! Подаю список цих російських мереж: (далі йшов перелік із 42 інтернет – ресурсів, котрий включав і заблоковані Указом Президента України № 133/2017 від 15 травня 2017 року аж через 34 місяці після моєї пропозиції про відмову від них – примітка моя).

   Не треба нам цього московського мотлоху. Хай росіяни самі в ньому бовтаються».

   Далі переходимо до розгляду вказаних нижче Указів Президента України, виданих навиконання Конституції України, Закону України «Про основи національної безпеки України» № 964-IVвід 19 червня 2003 року й Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» № 2411-VIвід 1 липня 2010 року  для забезпечення національної безпеки України, невід’ємною складовою якої є інформаційна безпека, та котрі є обов’язковими до виконання всією владою, включаючи КМУ.

                                            Стратегія національної безпеки України

   Указ Президента України № 287/2015 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки України» від 26 травня 2015 року, яким ця Стратегія уведена в дію, гласить: «1. Загальні положення.

   Революція гідності (листопад 2013 року – лютий 2014 року) проти корумпованої влади (зверніться до наступних моїх гострих матеріалів «Команда ТАЯ, що на людей чхає…», 

«За нас, за вас і за родной Донбасс!»,

«Пакт Мєдвєдєва – Януковича, або Харківська змова»,

«Віктор Янукович і сліди спецслужб…»,

«Досить!»  та

«Межигірський «аскет»), яка, свідомо ігноруючи права, свободи (моє передбачливе есе  «Живи по — людськи!» це підтверджує) і законні інтереси громадян (в моїй публікації «Український Євромайдан діє!»  йдеться про нашу Революцію як вияв супротиву громади), під тиском ззовні намагалася перешкодити європейському вибору Українського народу (моя замітка «Боротьба і єдність протилежностей…»  розкриває характеристики тієї бандитської влади), відкрила перед Україною можливості для побудови нової системи відносин між громадянином, суспільством і державою на основі цінностей свободи і демократії.

   Прагнучи перешкодити волі Українського народу до європейського майбутнього, Росія (в трьох моїх статтях про ординську Московію «Справа Троцького живе…»,

«Золота Орда, Московська (урядова) православна церква і «русскій мір»  та

 «Пам’ятайте, що Росія завжди була вашим ворогом» знайдете цікаві її характеристики) окупувала частину території України – Автономну Республіку Крим і місто Севастополь (назва мого матеріалу «Обережно – Росія! 10 завдань українцям» промовляє сама за себе), розв'язала воєнну агресію на Сході України та намагається зруйнувати єдність демократичного світу (моє дослідження «Час показав…» про підігрівання Московії колишніми українськими верховодами буде вам цікавим), ревізувати світовий порядок, що сформувався після закінчення Другої світової війни (в моїй публікації «Мюнхен 1938 – Мюнхен 2015» прочитаєте про причини зародження тієї бійні і деякі її наслідки), підірвати основи міжнародної безпеки та міжнародного права (моя стаття «Подякуймо Путіну…» показує, як правітєль Россіі старається це робити), уможливити безкарне застосування сили на міжнародній арені…

   3. Актуальні загрози національній безпеці України.

   3.1. Агресивні дії Росії, що здійснюються для виснаження української економіки і підриву суспільно-політичної стабільності з метою знищення держави Україна і захоплення її території, а саме: …

   інформаційно-психологічна війна, приниження української мови і культури, фальшування української історії, формування російськими засобами масової комунікації (московитські соцмережі є їхньою складовою – примітка моя) альтернативної до дійсності викривленої інформаційної картини світу…

   3.6. Загрози інформаційній безпеці:

   ведення інформаційної війни проти України (з допомогою тих же російських соцмереж – примітка моя);

   відсутність цілісної комунікативної політики держави, недостатній рівень медіа-культури суспільства (підтвердженням цьому є величезна, багатомільйонна кількість українських користувачів підкремлівських соцмереж, навіть незважаючи на розпочату Росією у 2014 році війну проти України, окупацію Московією частини української території і вбивство росіянами та їхніми донбаськими колабораціоністами тисяч українських людей – примітка моя)

   4. Основні напрями державної політики національної безпеки України

   4.11. Забезпечення інформаційної безпеки.

   Пріоритетами забезпечення інформаційної безпеки є: …

   забезпечення наступальності заходів політики інформаційної безпеки на основі асиметричних дій проти всіх форм і проявів інформаційної агресії (після трьох років окупації Росією окремих районів Донбасу та Криму вони продовжують залишатися під фактично повним впливом російського інформаційного поля, незважаючи на видані відповідні Укази Президента України й наявність цілої купи владних структур, які б мали їх виконувати – примітка моя); …

   протидія інформаційним операціям проти України, маніпуляціям суспільною свідомістю і поширенню спотвореної інформації (це все те, що має місце в діяльності російських соцмереж – примітка моя), захист національних цінностей та зміцнення єдності українського суспільства; …

   виявлення суб'єктів українського інформаційного простору, що створені та/або використовуються Росією для ведення інформаційної війни проти України, та унеможливлення їхньої підривної діяльності (виділено мною – Г. М.); …

   4.12. Забезпечення кібербезпеки і безпеки інформаційних ресурсів.

   Пріоритетами забезпечення кібербезпеки і безпеки інформаційних ресурсів є: …

   забезпечення захищеності об'єктів критичної інфраструктури, державних інформаційних ресурсів від кібератак, відмова від програмного забезпечення, зокрема антивірусного, розробленого у Російській Федерації (чому влада цілих два роки не помічала відсутності відмови від російського програмного забезпечення, а зарухалася лише після того, як Президент України видав Указ № 133/2017 від 15 травня 2017 року: невже владній системі потрібен постійний наглядач з нагайкою, щоб вона виконувала свої конституційні обов’язки?!; Глава держави повинен жорстоко карати тих посадовців, котрі не виконують його рішення і вимоги законодавства загалом – примітка моя)

   5. Прикінцеві положення.

   Стратегія національної безпеки України є документом, обов'язковим для виконання, та основою для розроблення інших документів стратегічного планування у сфері забезпечення національної безпеки: Концепції розвитку сектору безпеки і оборони, Воєнної доктрини (Стратегії воєнної безпеки), Стратегії кібербезпеки, інших галузевих стратегій, а також державних програм розвитку органів сектору безпеки і оборони».

                                                          Воєнна доктрина України

   Указ Президента України № 555/2015 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року «Про нову редакцію Воєнної доктрини України» від 24 вересня 2015 року, яким ця доктрина схвалена, зазначає: «Тимчасова окупація Російською Федерацією частини території України − Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, розпалювання Росією збройного конфлікту в східних регіонах України (не лише розпалювання конфлікту, а й тимчасова окупація з реальною, відомою всьому світові, присутністю російських військ, без яких конфлікт уже був би нейтралізований, на українській території в межах окремих районів Донецької та Луганської областей, тимчасово непідконтрольних Україні, бо інакше виходить, що цей кофлікт є внутрішньоукраїнським – примітка моя) та руйнування системи світової та регіональної безпеки і принципів міжнародного права зумовлюють перегляд та уточнення доктринальних положень щодо формування та реалізації воєнної політики України.

   I. Загальні положення

   2. Правовою основою Воєнної доктрини є Конституція України, закони України, Стратегія національної безпеки України (виділено мною – Г. М.), затверджена Указом Президента України від 26 травня 2015 року № 287, а також міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

   3… Основні положення Воєнної доктрини… спрямовані на протидію агресії з боку Російської Федерації, досягнення Україною критеріїв, необхідних для набуття членства в Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору (кінцевою метою досягнення цих критеріїв повинен бути вступ України до ЄС і НАТО, чого, на жаль, немає в українському законодавстві щодо НАТО(у моєму матеріалі «Говориться одне, а робиться інше?»  показано фактаж співпраці з Альянсом)  – примітка моя)

   II. Безпекове середовище (глобальні, регіональні та національні аспекти) у контексті воєнної безпеки

   7. Головними тенденціями, що впливають на воєнно-політичну обстановку в регіоні довкола України (моя публікація «Liberté, Égalité, Fraternité»  висвітлює деякі з них), є: …

   інформаційна війна Російської Федерації проти України (ця війна ведеться також і з допомогою російських соцмереж, які українська влада нарешті заблокувала з трьохрічним запізненням – примітка моя)

   10. Воєнно-політичними викликами, які можуть перерости в загрозу застосування воєнної сили проти України, є: …

   цілеспрямований інформаційний (інформаційно-психологічний) вплив з використанням сучасних інформаційних технологій (до них належать і російські соцмережі – примітка моя), спрямований на формування негативного міжнародного іміджу України, а також на дестабілізацію внутрішньої соціально-політичної обстановки, загострення міжетнічних та міжконфесійних відносин в Україні або її окремих регіонах і місцях компактного проживання національних меншин… ».

                                                    Стратегія кібербезпеки України

   Указ Президента України № 96/2016 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 2016 року «Про Стратегію кібербезпеки України» від 15 березня 2016 року, яким ця Стратегія затверджена, вказує: «1. Загальні положення. Агресія Російської Федерації, що триває, інші докорінні зміни у зовнішньому та внутрішньому безпековому середовищі України вимагають невідкладного створення національної системи кібербезпеки (вона мала бути створена щонайпізніше до весни 2015 року – примітка моя) як складової системи забезпечення національної безпеки України.

   Метою Стратегії кібербезпеки України (далі – Стратегія) є створення умов для безпечного функціонування кіберпростору, його використання в інтересах особи, суспільства і держави…

   Ця Стратегія базується на положеннях Конвенції про кіберзлочинність, ратифікованої Законом України від 7 вересня 2005 року № 2824-ІV, законодавства України щодо основ національної безпеки, засад внутрішньої та зовнішньої політики (виділено мною – Г. М.), електронних комунікацій, захисту державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом та спрямована на реалізацію до 2020 року Стратегії національної безпеки України...

   2. Загрози кібербезпеці. Економічна, науково-технічна, інформаційна сфера, сфера державного управління, оборонно-промисловий і транспортний комплекси, інфраструктура електронних комунікацій, сектор безпеки і оборони України стають все більш уразливими для розвідувально-підривної діяльності іноземних спецслужб у кіберпросторі. Цьому сприяє широка, подекуди домінуюча, присутність в інформаційній інфраструктурі України організацій, груп, осіб, які прямо чи опосередковано пов'язані з Російською Федерацією (всі російські соцмережі знаходяться під ковпаком російських спецслужб включно з розвідкою, а їх в Україні почали блокувати тільки через три роки після початку російської антиукраїнської збройної агресії – примітка моя)

   4. Пріоритети та напрями забезпечення кібербезпеки України...

   4.5. Боротьба з кіберзлочинністю передбачатиме здійснення в установленому порядку, серед іншого, таких заходів: …

   запровадження блокування операторами та провайдерами телекомунікацій визначеного (ідентифікованого) інформаційного ресурсу (інформаційного сервісу) за рішенням суду(виділено мною – Г. М.)».

                  Загрози кібербезпеці України та невідкладні заходи з їх нейтралізації

   Указ Президента України № 32/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року «Про загрози кібербезпеці держави та невідкладні заходи з їх нейтралізації» від 13 лютого 2017 року доручає КМУ, крім інших, уже прострочених у виконанні (підпункти 1 і 2 пункту 2 рішення РНБО), завдань щодо критичної інформаційно — телекомунікаційної інфраструктури, зробити таке: «…3) у тримісячний строк (виділено мною – Г. М.): …

   в) внести в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроекти щодо імплементації положень Конвенції про кіберзлочинність, ратифікованої Законом України від 7 вересни 2005 року № 2824-IV (15 травня 2017 року Президент України вже видав Указ № 133/2017 про блокування російських соцмереж в Україні, а КМУ за три місяці так і не виконав цей пункт Указу, принаймні я не зустрічав відповідної інформації про його виконання – примітка моя), передбачивши, зокрема:

   …запровадження блокування (обмеження) за рішенням суду (виділено мною – Г. М.) операторами та провайдерами телекомунікацій визначеного (ідентифікованого) інформаційного ресурсу (інформаційного сервісу); …

   4) у шестимісячний строк:

   а) забезпечити створення єдиних основного та резервного захищених дата-центрів збереження інформації і відомостей державних електронних інформаційних ресурсів («оперативне» рішення: після трьох років війни, яку Росія розв’язала проти України – примітка моя);

   б) опрацювати питання щодо стимулювання розроблення та впровадження вітчизняного програмного забезпечення (операційної системи, антивірусних програм, програм бухгалтерського обліку, документообігу тощо) для потреб органів державної влади та інших державних органів, підприємств, установ та організацій державної форми власності (треба не опрацьовувати пів року питання про стимулювання, а якомога швидше розробляти і впроваджувати українське – примітка моя);

   в) опрацювати механізм… стимулювання мотивації до праці фахівців з кібербезпеки, задіяних у секторі безпеки і оборони України, насамперед шляхом удосконалення системи оплати їх праці (невже для цього треба 6 місяців? – примітка моя)».

                                           Доктрина інформаційної безпеки України

   Указ Президента України № 47/2017 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 грудня 2016 року «Про Доктрину інформаційної безпеки України» від 25 лютого 2017 року, яким ця Доктрина ухвалена, зазначає: «Застосування Російською Федерацією технологій гібридної війни проти України перетворило інформаційну сферу на ключову арену протиборства. Саме проти України Російська Федерація використовує найновіші інформаційні технології впливу (включно й через московитські соцмережі – примітка моя) на свідомість громадян, спрямовані на розпалювання національної і релігійної ворожнечі, пропаганду… війни, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом або порушення суверенітету і територіальної цілісності України…

                                                       Читайте закінчення — Ч. 2.

0 коментарів

Тільки зареєстровані та авторизовані користувачі можуть залишати коментарі.
або Зареєструватися. Увійти за допомогою профілю: Facebook або Вконтакте