Хто винен?

   Звернемося до Конституції України, в якій, зокрема, зазначено

                                                   про Український народ:

   «Стаття 5. Україна є республікою.

   Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування…

   Ніхто не може узурпувати державну владу.

   Стаття 6. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.

   Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України…

   Стаття 19. …  

   Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України…

   Стаття 38. Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами…, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

   Громадяни користуються рівним правом доступу до державної служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування…»;

                                               про Верховну Раду України:

   «Стаття 75. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент – Верховна Рада України…

   Стаття 83.

   У Верховній Раді України за результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій формується коаліція депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України…

   Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України відповідно до цієї Конституції вносить пропозиції Президенту України щодо кандидатури Прем’єр-міністра України, а також відповідно до цієї Конституції вносить пропозиції щодо кандидатур до складу Кабінету Міністрів України…

   Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить: …

   3) прийняття законів;…

   10) усунення Президента України з поста в порядку особливої процедури (імпічменту), встановленому статтею 111 цієї Конституції;…

  12) призначення за поданням Президента України Прем’єр-міністра України…, призначення за поданням Прем’єр-міністра України інших членів Кабінету Міністрів України…, звільнення зазначених осіб з посад, вирішення питання про відставку Прем’єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України;…

   13) здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України відповідно до цієї Конституції та закону;…

   33) здійснення парламентського контролю у межах, визначених цією Конституцією та законом;…»;

                                              про Президента України:

   «Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від її імені.

   Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина…

   Стаття 106. Президент України:

   1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави;…

   7) призначає позачергові вибори до Верховної Ради України у строки, встановлені цією Конституцією;

   8) припиняє повноваження Верховної Ради України у випадках, передбачених цією Конституцією;

   9) вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, подання про призначення Верховною Радою України Прем’єр-міністра України…;…

   18) очолює Раду національної безпеки і оборони України;…

   20) приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України;…

   29) підписує закони, прийняті Верховною Радою України;

   30) має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів (крім законів про внесення змін до Конституції України) з наступним поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України;…

   Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання на території України…

   Стаття 107. Рада національної безпеки і оборони України є координаційним органом з питань національної безпеки і оборони при Президентові України.

   Рада національної безпеки і оборони України координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони…

   Персональний склад Ради національної безпеки і оборони України формує Президент України.

   До складу Ради національної безпеки і оборони України за посадою входять Прем'єр-міністр України, Міністр оборони України, Голова Служби безпеки України, Міністр внутрішніх справ України, Міністр закордонних справ України…

   Рішення Ради національної безпеки і оборони України вводяться в дію указами Президента України.

   Компетенція та функції Ради національної безпеки і оборони України визначаються законом…»;

                                         про Кабінет Міністрів України:

   «Стаття 113. Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади.

   Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України і Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених цією Конституцією.

   Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується цією Конституцією та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України…

   Стаття 117. Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання…».

   Наведені вище окремі витяги з Конституції України показують наскільки переплетеними, взаємозалежними є повноваження та відповідальність за практичну реалізацію цих повноважень Верховної Ради України, Президента України і Кабінету Міністрів України перед Українським народом – громадянами України всіх національностей.

   Шановні українські громадяни, сподіваюся, що ви уважно прочитали вказані конституційні положення та зможете самостійно зробити висновки хто винен в тих чи інших ситуаціях, спричинених діями або бездіяльністю конкретних посадовців, зокрема і в розрізі громадської блокади зі сторони України окупованих Росією окремих районів української частини Донбасу. В цьому вам допоможуть вказані нижче Укази Президента України відносно забезпечення енергетичної безпеки України: детально з ними знайомтеся та звертайте увагу на мої примітки до окремих їхніх положень. Отже, приступимо.

                 Указ Президента України № 448/2014 від 1 травня 2014 року

«Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2014 року «Про стан забезпечення енергетичної безпеки у зв'язку з ситуацією щодо постачання природного газу в Україну»:

   «…1. Кабінету Міністрів України:

   1) до 20 червня 2014 року:…

   в) забезпечити:

   актуалізацію положень Енергетичної стратегії України на період до 2030 року з метою

забезпечення виконання міжнародних зобов'язань України щодо розвитку відновлювальних джерел енергії, а також з урахуванням загроз енергетичній безпеці, пов'язаних із тимчасовою окупацією території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя внаслідок збройної агресії Російської Федерації; (в Донецькій і Луганській областях вже палав вогонь, розпалений російськими збройними агресорами (зверніться до моєї березневої 2014 року статті «Чому?») та їхніми місцевими посібниками – колабораціоністами, сепаратистами і терористами (мої матеріали

«Захищай Україну зараз, щоб потім не було пізно!»,

«Хто?»  та

«Поради провідникам»  (в ній ідеться також і про моє мельдування в райвійськкоматі) від березня 2014 року вас зацікавлять), але тут нічого не сказано про загрози енергетичній безпеці України з боку Росії на континентальній українській території (у квітні 2014 року я зробив публікацію «Обережно – Росія! 10 завдань українцям», яка їх частково окреслює й пропонує деякі шляхи вирішення)– примітка моя)

   г) опрацювати питання щодо:
   переходу на облік природного газу, що споживається населенням, за якісними показниками природного газу; (жителі — споживачі самостійно не можуть проконтролювати його якісні показники (змушені довіряти даним постачальника), а тільки кількісні в метрах кубічних згідно показів лічильників – примітка моя)

    2) розробити та внести у тримісячний строк у встановленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроекти:
   про внесення змін до Закону України «Про Кабінет Міністрів України» щодо щорічного затвердження Урядом прогнозних балансів виробництва та споживання паливно-енергетичних ресурсів в Україні; (на даний час не виконано – примітка моя)

   3. Державній фінансовій інспекції України провести у місячний строк перевірку ефективності використання Державним агентством з інвестицій та управління національними проектами України бюджетних коштів на реалізацію національного проекту «LNG Україна» – створення інфраструктури постачання скрапленого газу в Україну (при Януковичу цим проектом займався Каськів, але нічого не створив та й виїхав за межі України після Революції Гідності, як і його колишній хозяін, хоча й після них справа просувається мляво, а тим часом 75 % скрапленого газу в Україну постачає Росія: отака «диверсифікація» поставок та «зміцнення» української енергетичної безпеки – примітка моя)».

             Указ Президента України № 876/2014 від 14 листопада 2014 року

«Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 листопада 2014 року «Про стан забезпечення енергетичної безпеки держави та невідкладні заходи щодо сталого проведення опалювального сезону 2014/15 року»:

   «…1. Кабінету Міністрів України невідкладно:…

   3) ужити заходів щодо оптимізації ціни імпортованого вугілля антрацитової групи для потреб теплоелектроцентралей та теплових електростанцій (далі – ТЕЦ та ТЕС) з урахуванням цін, що склалися на міжнародному ринку; (згадана оптимізація оповита незрозумілими для людей схемами, які згодом дали вигідну олігархам, включаючи Ахмєтова – найближчого соратника Януковича й одного з підпалювачів Донбасу (моя аналітична розвідка «Меморандум — Резолюція — Постанова — Заява = ?», квітень 2014 року, висвітлює і його проблеми)разом із своїми поплічниками (моє дослідження «12 «апостолів» травня 2014 року про них розказує)та, на диво, вже союзника постмайданної влади, оскільки вони є власниками багатьох вугільних шахт, формулу «Роттердам +» (+ враховує довжину транспортного плеча між Роттердамом і Києвом), хоча за цінами в Роттердамському порту вугілля не закуповується та, відповідно, до України не завозиться, а переплата населенням за спожиту е/е, згідно зазначеної формули, орієнтовно від 10 до 15 мільярдів грн невідомо куди поділася, хоча мала б піти на унезалежнення від поставок вугілля з окупованих районів Донбасу (проаналізуйте мій червневий 2014 року матеріал «Листи небайдужого… Або перемога, або наша смерть!»), бо переплачених мільярдів грн вистачає на завезення вугілля з найвіддаленішої точки світу: від початку блокади (односторонньої, з українського боку, оскільки з російського – близько 500 км неконтрольованого кордону) громадянами (чи є серед них, крім патріотів, провокатори, повинна встановити СБУ: читайте мої липневі 2014 року статті  

«А що сталося з першою леді України?»,

«Нейтралізація спрута!»  (йдеться, зокрема, про запровадження воєнного стану на Донбасі, що, зрештою, можна було зробити після позачергових парламентських виборів, провівши одночасно з ними й місцеві), «Фільтрація, або Таких «правоохоронців» – на мило!»)  цієї окупованої території суперприбутки олігархів під час війни і загибелі українських воїнів та мирних жителів від рук російських окупантів і їхніх місцевих колабораціоністів (терористів, сепаратистів) трохи обірвалися – примітка моя)

   5) ужити заходів щодо захисту економічних інтересів держави під час відповідального зберігання технологічної нафти, переданої на таке зберігання публічним акціонерним товариством «Укртранснафта»(до цієї нафти теж причетні олігархи, які не сильно переймаються державними інтересами – примітка моя);…

   2. Запропонувати Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у тижневий строк:

   1) подати в установленому порядку пропозиції щодо запровадження системи збору та узагальнення інформації про обсяги запасів палива на складах ТЕЦ та ТЕС усіх форм власності, у тому числі запасів резервних видів палива(жах, що без рішення РНБО цього не було зроблено, наче й немає російської агресії: отакі «спеціалісти» – примітка моя);

   2) змінити порядок забезпечення електричною енергією споживачів на окремих територіях у районі проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях та оплати ними спожитої електричної енергії з урахуванням припинення розрахунків учасниками оптового ринку електричної енергії України, що здійснюють діяльність на цих територіях;

   3) затвердити економічно обгрунтовані тарифи на природний газ та електричну енергію, що постачаються на окремі території в районі проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях (я так розумію, що йдеться про ті території Донбасу (моя публікація серпня 2014 року «Щоб жити по — новому, потрібні зміни!» розказує, між іншим, про необхідні конституційні доповнення для проведення виборів, включаючи позачергові, по всій Україні за різних форс — мажорних обставин), які непідконтрольні Україні, але котрі продовжують отримувати від неї газ та е/е попри наявну величезну, обчислювальну багатьма мільярдами грн, заборгованість (прочитайте статтю генерального директора Луганського енергетичного об’єднання Володимира Грицая «Хто наповнює кишені бандитів з «ЛНР»?»): ціна цих енергоносіїв на українській території вже кілька разів підвищувалася, а в «ДНР» і «ЛНР» ні, то виходить, що українські громадяни з примусу влади дотують окуповані частини Донецької та Луганської областей, а зібрані на цих землях платежі поповнюють бюджети «ДНР» і «ЛНР», інших російських структур для війни з Україною (в цьому контексті мої матеріали

«Краще пізно, ніж ніколи…», січень 2015 року,

«Нас мають за бидло!», лютий 2015 року,

«Припиніть спекуляції!»  (щодо кредитування з боку МВФ), лютий 2015 року, є дуже актуальними)та кишені їхніх покровителів – компаньйонів – поплічників Януковича типу Курченка; до речі, бійці невидимого фронту (назва мого длслідження «Про проблеми української розвідки» березня 2015 року говорить сама за себе), які діють в тилу ворога, передають інформацію, що навіть неагресивно налаштовані до України жителі непідконтрольних їй територій не бачать доцільності повертатися під юрисдикцію Києва, бо одразу отримають платівки з набагато більшими сумами за газ (тепло), воду і е/е: отак влада здійснює «реінтеграцію» окупованої частини українського Донбасу, звинувачуючи при цьому громадську блокаду – примітка моя).

   3. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерству енергетики та вугільної промисловості України за участю Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг:

   1) невідкладно вжити відповідно до компетенції заходів щодо переведення в установленому порядку всіх категорій споживачів на облік теплової енергії та природного газу з використанням приладів комерційного обліку, а також оптимізації норм споживання природного газу (хоча й минає два з половиною роки від моменту прийняття рішення, але переводять до цього часу – примітка моя);

   2) опрацювати в місячний строк разом з обласними, Київською міською державними адміністраціями питання щодо вдосконалення системи теплопостачання та використання теплової енергії споживачами з метою зменшення непродуктивних втрат енергоносіїв і теплової енергії, в тому числі з урахуванням погодних умов, організації дієвого контролю за теплоспоживанням та за результатами опрацювання внести в установленому порядку відповідні пропозиції (хтось чув про них? – примітка моя).

   4. Міністерству енергетики та вугільної промисловості України:

   1) опрацювати у тижневий строк, з метою зменшення використання природного газу та мазуту вітчизняними ТЕЦ та ТЕС, питання щодо імпорту (у разі економічної доцільності) електричної енергії з Російської Федерації для її постачання споживачам;…

   6. Запропонувати Генеральній прокуратурі України разом із Службою безпеки України та Міністерством внутрішніх справ України організувати перевірки додержання вимог законів під час:…

   формування ціни реалізації на експорт електричної енергії європейським споживачам у 2014 році… (з одного боку влада експортує е/е, а з іншого – говорить про її купівлю у Росії – агресора й окупанта українських земель: в електроенергетиці також господарюють олігархи – примітка моя)».

                Указ Президента України № 298/2015 від 28 травня 2015 року

«Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року «Про стан виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 листопада 2014 року «Про стан забезпечення енергетичної безпеки держави та невідкладні заходи щодо сталого проведення опалювального сезону 2014/15 року» та додаткові заходи для гарантованого забезпечення вітчизняних споживачів енергоносіями»:

   «…1. Кабінету Міністрів України:

   1) невідкладно:…

   в) забезпечити проведення перевірки наявності технологічної нафти, переданої на відповідальне зберігання публічним акціонерним товариством «Укртранснафта», та прийняти рішення щодо дальшого використання цієї нафти, зокрема її переробки з дальшим використанням вироблених нафтопродуктів для потреб Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України та для створення запасів нафтопродуктів для забезпечення стратегічних потреб держави (дивіться моє зауваження до відповідного пунктуУказу Президента України № 876/2014 від 14 листопада 2014 року; зверніться до моєї квітневої 2015 року публікації «Про колізії з Державною прикордонною службою України і не тільки…»  – примітка моя);

   г) визначити додаткові заходи щодо створення в Україні конкурентного ринку вугілля, передбачивши впровадження біржової форми торгівлі вугіллям на електронних біржових майданчиках (хтось бачить, відчуває створення українського вугільного ринку, електронних бірж, започаткування біржових торгів вугіллям, за винятком сумнозвісної формули «Роттердам +», попри те, що спливає другий рік після прийняття даного рішення? – примітка моя);…

   ж) ужити додаткових заходів щодо диверсифікації постачання ядерного палива на енергоблоки атомних електростанцій України (уживання цих заходів відбувається вкрай повільно – примітка моя);

   з) забезпечити виконання абзацу другого підпункту 2 пункту 1 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2014 року «Про стан забезпечення енергетичної безпеки у зв'язку з ситуацією щодо постачання природного газу в Україну», введеного в дію Указом Президента України від 1 травня 2014 року № 448, стосовно внесення в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроекту про внесення змін до Закону України «Про Кабінет Міністрів України» щодо щорічного затвердження Кабінетом Міністрів України прогнозних балансів виробництва та споживання паливно-енергетичних ресурсів в Україні (на той час минув рік, а КМУ не виконав Указ Президента України (моя стаття «Приїхали!» розкриває цікаві нюанси взаємодії всередині влади, а «Украина, не подведи Майдан… Не подведи всех нас», (обидві – від травня 2015 року) говорить сама за себе)– примітка моя);

   2) затвердити у місячний строк плани заходів щодо:…

   б) суттєвого зменшення залежності національної економіки від імпорту нафтопродуктів та стимулювання розвитку вітчизняної нафтопереробної галузі, забезпечення використання на території України якісних нафтопродуктів, зокрема, шляхом посилення державного контролю за їх безпечністю та якістю (українська економіка продовжує суттєво залежати від імпортних нафтопродуктів, бо це вигідно олігархам (читайте мій матеріал «Або незалежність, або олігархи!», червень 2015 року) і співпрацювати, де навіть можна було б цього уникнути, з російською (моя публікація «Про те, як Україна сама фінансує вбивство українців Росією!» ще в липні 2015 року розказувала про цю проблему), а виконання інших доручень цього підпункту бажає кращого стану – примітка моя);

   3) вжити у двомісячний строк у встановленому порядку заходів щодо:…

   в) забезпечення реалізації підприємствами, що належать до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, видобутого вугілля енергетичних марок без участі посередників (хіба «рєшали» — посередники позбулися своїх прибутків? – примітка моя);…

   д) диверсифікації джерел постачання вугілля в Україну (не виконано – примітка моя);

   4) ухвалити до 15 липня 2015 року нову Енергетичну стратегію України (не виконано: станом на березень 2017 року діє розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року» № 1071 — р від 24 липня 2013 року – примітка моя);

   5) опрацювати у тримісячний строк питання щодо залучення європейських інвесторів до участі в розробленні та реалізації проектів будівництва енергоблоків № 3 і 4 Хмельницької АЕС та додаткових ліній передачі електричної енергії для її експорту до Європейського Союзу (виходить, що влада хоче розвивати українську атомну енергетику, в першу чергу, для експорту е/е, а не для внутрішнього споживання і тоді вже експорту? – примітка моя);

   6) ужити разом із Фондом державного майна України заходів щодо укладення договорів користування об'єктами газорозподільної системи на конкурсній основі (чи позбавлено вже Фірташа права безоплатного володіння значною часткою українських газорозподільних мереж, які належать державі (зверніться до моєї статті «Це – тривожний сигнал!», жовтень 2015 року)? – примітка моя);…

   8) вжити разом із Службою безпеки України невідкладних заходів щодо:…

   б) посилення контролю за переміщенням товарів з окремих територій у районі проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях, а також на такі території та оптимізації процедур пропуску вантажів через контрольні пункти в'їзду-виїзду (до прийняття Указу Президента України № 62/2017від 15 березня 2017 року в повній мірі фактичноне було виконано (читайте мою замітку «Маразм продовжується…», грудень 2015 року)– примітка моя).

   2. Міністерству енергетики та вугільної промисловості України:…

   4) вжити у двотижневий строк заходів з оптимізації добових графіків споживання електроенергії, зокрема шляхом стимулювання споживачів до споживання електричної енергії у нічний час (хтось відчуває це стимулювання? – примітка моя);

   5) у місячний строк:                                                                                   

   а) опрацювати питання щодо економічної доцільності розроблення проекту реконструкції енергоблоків теплових електростанцій та теплоелектроцентралей, на яких використовуються антрацитові марки вугілля, для забезпечення застосування ними вугілля газових марок вітчизняного видобутку (доцільність відповідної реконструкції є очевидною, якщо реально дбати про енергетичну безпеку, диверсифікацію постачання енергоносіїв і позбавлення України однобічної залежності від антрациту з Донбасу, видобуток якого контролюється «ДНР» (до прикладу, організатором бандформування «Восток» зрадником – колишнім офіцером СБУ Ходаковскім) та «ЛНР» за домовленістю разом з олігархами, зокрема Ахмєтовим, котрий, попри війну на Донбасі, за рік завдяки цим «схемам» і формулі «Роттердам +» збагатився удвічі, а зазначений підхід лише про опрацювання питання щодо економічної доцільності розроблення проекту реконструкції енергоблоків є тільки пустою тратою часу: українського газового вугілля є величезні поклади поза Донбасом, тому за два роки після прийняття даного Указу ТЕЦ і ТЕС вже мали бути готові до паралельного використання, крім дорогого антрациту, дешевшого вугілля газових марок (хоча для цього в 2014 році треба було починати будувати й зовсім нові потужності разом з реконструкцією вже діючих), але цього, на жаль, владою не було зроблено, бо тоді зближені з нею олігархи втратили б свій зиск, тому у всіх бідах тепер звинувачуються блокадники – примітка моя);

   6) опрацювати питання щодо механізмів стимулювання розвитку видобування та переробки бурого вугілля та торфу (підпункти а і бне виконано, що шкодить енергетичній безпеці України; мій матеріал «Владна багатоголовість доведе нас до цуґундера!», березень 2016 року, є дуже злободенним– примітка моя);…

   3. Запропонувати Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, разом із Міністерством енергетики та вугільної промисловості України:

   1) активізувати інформаційно-роз'яснювальну роботу серед споживачів щодо економічної доцільності збільшення обсягів споживання електричної енергії у нічний час… (хтось відчув на собі активізацію зазначеної роботи? – примітка моя)».

   Читайте закінчення — Ч. 2.

0 коментарів

Тільки зареєстровані та авторизовані користувачі можуть залишати коментарі.
або Зареєструватися. Увійти за допомогою профілю: Facebook або Вконтакте